Somastat – Somatostatin Injection

Somastat – Somatostatin Injection

Brand Name: Somastat
Contents: Somatostatin 3mg
Form: Ampoule / Injection
Manufactured By: Sun pharma